तुम्हाला हे माहित आहे का?

तुम्हाला हे माहित आहे का?

महागाई दर वर्षी सरासरी ७% दराने वाढत असते

त्यामुळे आज जर तुमची गरज दर महा रुपये ३००००/- (तीस हजार) असेल तर अजून ३०वर्षाने तुमचे उत्पन्न किमान दर महा रु.२,१०,०००/- (दोन लाख दहा हजार) एवढे असावयास हवे.

बँक/पोस्ट वगैरे निश्चित उत्पन्न देणा-या साधनातून वार्षीक ९% दराने परतावा मिळत असला तरी त्यातुन ७% महागाई वजा केल्यास निव्वळ वाढ होते फक्त २% वार्षीक.  परत व्याजाचे उत्पन्न हे करपात्र आहे.

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीत शेअर बाजाराची जोखीम असते परंतु दिर्घ मुदतीत म्युच्युअल फंडाच्या चांगल्या योजनेतून गेले २० वर्षे सरासरी २०% पेक्षा जास्त चक्रवाढ दराने परतावा मिळालेला आहे, आणि म्हणूनच प्रत्येक व्यक्तीने संपत्ती निर्माण करण्यासाठी व निवृत्तीपश्चात सुखी व समृध्द जीवनासाठी म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत गुंतवणूक केली पाहिजे.

म्युच्युअल फंडच्या समभाग आधारीत योजनेत गुंतवणूकीचे फायदे:

१)     नियमीत दरमहा एसआयपीव्दारे गुंतवणूक केल्यास शेअर बाजरात जरी चढ उतार होत असले तरी सरासरीचा फायदा मिळाल्यामुळे दिर्घ मुदतीत चांगला परतावा मिळतो, वार्षीक सरासरी १५% पेक्षा जास्त मिळण्याची संधी असते.

२)     गुंतवणूक करताना भरलेली संपुर्ण रक्कम गुंतवली जाते, कारण कोणतेही चार्जेस नसतात.

३)     एक वर्षानंतर पैसे काढले असता मिळणारी संपुर्ण रक्कम करमुक्त असते.

४)     कर बचतीच्या योजना असतात ज्यात गुंतवणूक केली असता आयकर कलम ८०-सी अंतर्गत रु.१,५०,०००/- पर्यंतची रक्कम उत्पन्नातून वजावटीला पात्र असते.

५)     वार्षीक १५% परतावा धरल्यास व रिटायरमेंटसाठि ३० वर्षे नियमीत दरमहा रु.५०००/- मात्र गुंतवल्यास ३० वर्षानंतर गुंतवणूकीचे मुल्य सुमारे रु.३.५० कोटी (रुपये तिन कोटी पन्नास लाख) एवढे होते व त्यातून पुढे वार्षीक १२% दराने पैसे रु.३,५०,०००/- (तिन लाख पन्नास हजार) दर महिना आयुष्यभर काढता येतात, व उर्वरीत फंड मुल्य आपल्या पश्चात वारसाला मिळण्याची सोय.

६)     म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत नियमीत गुंतवणूक करुन आपल्या अनेक स्वप्नांची पुर्तता, जसे कि घर, गाडी, मुलांचे उच्च शिक्षण, रिटायरमेंट आदींचे नियोजन करता येते.

७)     तज्ञ फंड मॅनेजर्स तुमच्या पैशांची काळजी घेत असल्यामुळे तुम्ही चिंता करण्याचे कारण नसते.

८) मागील कामगिरी एक रकमी गुंतवणुकीचे उदाहरण:

Reliance Growth Fund या योजनेत ज्यांनी १९९५ साली रु.१००००/- गुंतवले होते त्याची आत्ताचे मुल्य रु.८ लाख आहे.

९) मागील कामगिरी SIP:

ज्यांनी HDFC Equity Fund या योजनेत जाने १९९५ पासून दर महा  रु. १०००/- गुंतवले आहेत त्यांचे आजपर्यंत रु. २.४२ लाख गुंतवून झाले असून आत्ताचे मुल्य रु. ५२.७२ लाख एव्हडे आहे.

१०) नियमीत दर महा लाभांशाचे उत्पन्न मिळणारी योजना सुद्धा उपलब्ध आहे

ठाकूर फायनान्शिअल सर्व्हिसेस

 २७५, मनीषा, ICICI Bank जवळ, कावीळतळी, चिपळूण - ४१५६०५
टेली. ०२३५५ - २५१०८९ मो. ९४२२४३०३०२
Email: tfscontactus@gmail.com

पूणे संपर्क

पुणे येथे भेट ठरवण्यासाठी
Sadanand 9518752605 or 9422430302  
Sujay 9503718779
पुढील भेटीची तारीख: 15th & 16th December, 2018 

रत्नागिरी संपर्क

रत्नागिरी भेट दर महिन्याच्या चौथा शनिवार आणि रविवार 
Mobile: 9422430302 & 9518752605

रत्नागिरी येथे माझ्या पुढील भेटीची तारीख: 22nd & 23rd December, 2018

ठिकाण: हॉटेल विहर डिलक्स, माळनाका, रत्नागिरी 

वेळ: सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत

 

जळगाव संपर्क

श्री. हृदयेश रमेश पाटील, जळगाव फोन क्र. ९४०५६७२११०

उस्मानाबाद 

अच्युत: 9970963838