बॅंक एफङी व ङेट फंङ तुलना

बँक एफ.डी. व डेब्ट फंड योजना एक तुलना 

 

 

बँक एफ.डी. 

डेब्ट फंड योजना

सध्या एक वर्षाचे एफ.डी. साठी ७.५% व्याजदर आहे.

डेब्ट फंडाचे योजनेत सध्या सरासरी ८.८६% एवढा परतावा मिळत आहे, जर रेपो रेट अजून कमी झाला तर मिळणार हाच परतावा शॉर्ट टर्म डेट फंड योजनेत ९.५% पर्यंत जाऊ शकेल.

 

१०% दराने टी.डी.एस. ची कपात केली जाते.

 

टी.डी.एस. लागू नाही म्हणून कपात केली जात नाही.

मिळणाऱ्या व्याजावर ३०% पर्यंत कर आकारणी होऊ शकते.

किमान ३ वर्षे अधिक १ दिवस एवढ्या काळासाठी गुंतवणूक केल्यास मिळणाऱ्या लाभावर इंडेक्सेशनचा फायदा मिळतो ज्यामुळे फारच कमी कर आकारणी होते.

 

समजा तुम्ही रु.१० लाखाची एफ.डी. केली आहे, काही महिन्यांनी तुम्हाला अजून रु.२ लाख गुंतावावयाचे असतील तर तुम्हाला नवीन एफ.डी. करावी लागेल.

 

त्याच डेब्ट फंडाचे योजनेत तुम्ही कितीही वेळा जास्तीची गुंतवणूक करू शकता.

समजा तुम्ही रु.१० लाखाची एफ.डी. केली आहे, काही महिन्यांनी तुम्हाला रु.२ लाख काही कारणासाठी लागणार असतील तर पूर्ण एफ.डी. मोडावी लागेल, व उरलेल्या रु.८ लाखाची परत एफ.डी. करावी लागेल.

 

समजा तुम्ही रु.१० लाखाची एफ.डी. केली आहे, काही महिन्यांनी तुम्हाला रु.२ लाख काही कारणासाठी लागणार असतील तर, तेवढेच पैसे काढून गुंतवणूक पुढे चालू ठेवता येते.

मुदत संपल्यावर मुदत वाढवावयाची असल्यास नुतनीकरण करावे लागते.

 

कितीही काळ गुंतवणूक केली तरी कधीच नुतनीकरण करावे लागत नाही.

एफ.डी. मोडली तर मिळणाऱ्या व्याजात कपात केली जाते.

कोणतीही कपात केली जात नाही संपूर्ण रक्कम मिळते (अटी लागू)

ठाकूर फायनान्शिअल सर्व्हिसेस

 २७५, मनीषा, ICICI Bank जवळ, कावीळतळी, चिपळूण - ४१५६०५
टेली. ०२३५५ - २५१०८९ मो. ९४२२४३०३०२
Email: tfscontactus@gmail.com

पूणे संपर्क

पुणे येथे भेट ठरवण्यासाठी
रोहन मोबाईल 8805025569 सदानंद 9422430302

पुढील भेटीची तारीख: १२ जून २०१७ 

रत्नागिरी संपर्क

रत्नागिरी भेट दर महिन्याच्या चौथा शनिवार आणि रविवार
Mobile: 9422430302

 

जळगाव संपर्क

भेट ठरविण्यासाठी:
श्री. हृदयेश रमेश पाटील, जळगाव 
फोन क्र. ९४०५६७२११०