फ्युचर्स

Home » फ्युचर्स

फ्युचर्स

वायदे बाजारातील फ्युच्युअर्स या विषयाची माहिती देणारे लेख मी प्रकाशित करणार आहे, सध्या यावर काम चालू आहे. रोखीचा बाजार हा विभाग पूर्ण झाला कि या विषयी लेख प्रकाशित केले जातील.

मला आशा आहे कि हे लेख वाचून तुम्हाला फ्युच्युअर्स मध्ये कसे व्यवहार केले जातात हे समजून येईल. येथे मी अनेक प्रकारचे रेशो कसे वापरावेत याची माहिती देणार आहे.

 

 

फ्युच्युअर्स या विषयाची माहिती देणारे लेख

TOP